Tập đoàn Yeah1 (YEG), 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ thu nhập khác

Tập đoàn Yeah1 (YEG), 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ thu nhập khác

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh thu trong quý đạt 178,5 tỷ đồng, giảm 48,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 0,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 110,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 435,5 tỷ đồng, giảm 40,9% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 6,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 102,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp, chỉ mới hoàn thành được 5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh ghi nhận lỗ 58,4 tỷ đồng, nếu như không có thu nhập khác là 71 tỷ đồng, thì kết quả kinh doanh 6 tháng sẽ là số âm. Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ có thu nhập từ chuyển dự án đầu tư là 70 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 1/5/2020, Đại hội đồng cổ đông CTCP Giải trí Yeah1 (YEE) - công ty do YEG sở hữu 99% vốn - đã phê duyệt chuyển nhượng 25% tỷ lệ sở hữu ứng dụng Mega1, một ứng dụng được phát triển bởi YEE cho một đối tác nhằm cung cấp giải pháp bán hàng cho doanh ngiệp với giá chuyển nhượng 70 tỷ đồng. Tính tới 30/06/2020, đối tác đã thanh toán 12 tỷ đồng, số còn lại sẽ thanh toán trong quý III/2020

Được biết trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.800 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ là 382,8 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 177,1 tỷ đồng so với cùng kỳ là âm 7,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của YEG giảm 19,3% về mức 1.223,1 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 431,9 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 229 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác là 141,6 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch 22/07/2020, cổ phiếu YEG giảm 4.000 đồng về mức 54.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%