Tập đoàn Dabaco (DBC) công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh khi cổ đông lớn thoái vốn

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 2.218,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 401,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38,6% và 5.252% so với cùng kỳ.
Tập đoàn Dabaco (DBC) công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh khi cổ đông lớn thoái vốn

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 4.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 750,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 39,9% và 2.617,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 164% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 10.089 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định là 4.510,5 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng tài sản của doanh nghiệp; hàng tồn kho là 3.629,6 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản của doanh nghiệp; tiền gửi kỳ hạn ngắn là 503,1 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 388,3 tỷ đồng, chiếm 3,8% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong tổng tồn kho là 3.629,6 tỷ đồng thì có 2.372,1 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 828,7 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 256,1 tỷ đồng thành phẩm …

Ngoài ra, tính tới 30/06/2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên tới 4.518,6 tỷ đồng, chiếm 44,8% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.054,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn là 1.464,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/07/2020, cổ phiếu DBC đóng cửa giá tham chiếu 50.000 đồng/CP. Gần đây, chứng kiến đà tăng của cổ phiếu DBC, các cổ đông lớn liên tục thoái vốn.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán SSI thoái ra gần 5,3 triệu cổ phiếu kể từ đầu năm tới nay và chỉ còn sở hữu 4,99% vốn điều lệ tại DBC; cổ đông Fraser Investment Holding Pte.Ltd đã bán ra hơn 900.000 cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu về 4,78% vốn điều lệ tại DBC.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%