Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) không hoàn thành kế hoạch năm 2018

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) không hoàn thành kế hoạch năm 2018

(ĐTCK) HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) đã thông qua báo cáo của Tổng giám đốc GVR về kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong năm 2018 và các nội dung khác.

Theo đó, toàn Tập đoàn ước sản lượng khai thác cả năm 2018 đạt 307.000 tấn mủ, tổng doanh thu ước đạt 20.822 tỷ đồng, thực hiện 94,5% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.552 tỷ đồng, hoàn thành 89,8% kế hoạch năm.

Riêng đối với Công ty mẹ GVR, doanh thu ghi nhận 4.275 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.659 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch, qua đó bảo đảm chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 2,5%. Riêng kết quả thực hiện 7 tháng cuối năm (giai đoạn cổ phần hóa) ghi nhận 2.430 tỷ đồng doanh thu và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế..

Năm 2019, GVR thống nhất kế hoạch có lợi nhuận từ 2.800 - 3.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 3-8%. Năm 2018, GVR vẫn chưa thực hiện được việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE như thông báo với các cổ đông trước đây.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,277.07

0.14 (0.01%)

 
VNIndex 1,277.07 0.14 0.01%
HNX 306.25 0.25 0.08%
UPCOM 84.77 0.9 1.06%

Lịch sự kiện

29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021