Tăng cường thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng

Tăng cường thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng

(ĐTCK) Tổ chức tín dụng nào vẫn để những hành vi vi phạm đã được cảnh báo tiếp tục tái diễn trong hệ thống sẽ được xem như cố ý vi phạm, không chấp hành chỉ đạo của Thống đốc NHNN và sẽ bị xem xét xử lý.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết, trong thời gian tới, việc triển khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu sẽ tập trung vào mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các TCTD; tăng mức vốn tự có hướng tới chuẩn mực của Basel II; giảm số lượng TCTD yếu kém để có số lượng các TCTD phù hợp, có quy mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống...

NHNN sẽ ban hành Kế hoạch hành động của ngành, chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 phù hợp với mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại Đề án. Thống đốc đề nghị các TCTD tập trung xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, với các nội dung tối thiểu sau:

Thứ nhất, đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động quản trị điều hành, cổ đông và sở hữu vốn điều lệ của TCTD.

Thứ hai, xác định rõ mục tiêu, định hướng cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo từng năm trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và lộ trình thực hiện trên các mặt quản trị điều hành, cổ đông sở hữu cổ phần, thực trạng tài chính, mạng lưới hoạt động, khả năng cạnh tranh… đảm bảo phù hợp với các giải pháp cơ cấu lại nêu tại Đề án, các quy định của pháp luật.

Đồng thời với việc xây dựng Phương án, mỗi TCTD cần thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại để triển khai.

Ông Lê Minh Hưng cho biết thêm, trong các tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các TCTD, trong đó tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, sai phạm.

Trường hợp TCTD nào vẫn để những hành vi vi phạm đã được cảnh báo tiếp tục tái diễn trong hệ thống sẽ được xem như cố ý vi phạm, không chấp hành chỉ đạo của Thống đốc NHNN và sẽ bị xem xét xử lý.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%