Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

Trong 3 ngày 17-19/05, tại Hải Dương, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị truyền thông về việc làm với cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội... 

Chính sách giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, BH thất nghiệp đã được nâng lên, điều này khẳng định thành tựu to lớn, sự chỉ đạo của Cục Việc làm và sự phối hợp với các cơ quan báo chí đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về lao động - việc làm trên cả nước.

Tuy nhiên, công tác truyền thông về lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhận thức của một số doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số khu vực về việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp vẫn chưa đầy đủ;

Họ chưa thấy hết được lợi ích lâu dài của chính sách BH thất nghiệp, về vai trò của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, về các chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù như: Thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, người học nghề… 

Bà Hà nhấn mạnh, để thay đổi nhận thức về lĩnh vực này, cần sự quan tâm, chung tay của các cơ quan báo chí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác truyền thông;

Các cơ quan chức năng cần thực hiện một cách mạnh mẽ, liên tục công tác truyền thông về việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Kim Dung cho biết, Cục Việc làm đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, thị trường lao động, BH thất nghiệp và quản lý lao động.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy và bảo đảm việc làm theo hướng bền vững cho người lao động.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó coi trọng việc hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, BH thất nghiệp, quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập. 

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chính sách BH thất nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Đồng thời, tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BH thất nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021