Tâm dịch Đà Nẵng, Hải Dương... giảm số doanh nghiệp thành lập mới

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước ghi nhận 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã phát động các hoạt động ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống dịch

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã phát động các hoạt động ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống dịch

Đà Nẵng, Hải Dương... giảm số doanh nghiệp mới

Các tỉnh  “tâm dịch” của lần bùng phát Covid-19 trong tháng 7 đều có tên trong danh sách địa phươn g giảm sút về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2020.

Đà Nẵng giảm 20,13%, Quảng Ngãi giảm 19,01%, Thái Bình giảm 15,25%, Quảng Nam giảm 13,24%, Hải Dương giảm 4,35% so với tháng 7/2020.

Mặc dù vậy, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 của cả nước vẫn gia tăng so với cùng kỳ, 13.402 doanh nghiệp mới vừa thành lập trong tháng 8, với số vốn đăng ký là 288.837 tỷ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 90,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.

So với tháng 7/2020, mức tăng này nhỏ hơn, với 1,5% về số doanh nghiệp và 20,7% về vốn đăng ký.

Các chuyên gia Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, do dịch bệnh lần này mới bùng phát trở lại vào cuối tháng 7, khoảng 25/7, nên chưa tác động đến tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tháng 8/2020.

Tháng 8 cũng ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái và so với thời kỳ giảm sút ở những tháng đầu năm. Có 4.775 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 200,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại giảm 1,3% so với tháng 7/2020.

Tính cả 8 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 32.624 doanh nghiệp, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh  đánh giá, đây là con số đáng ghi nhận, cao hơn trung bình tỷ lệ gia tăng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2019 (trung bình tăng 24,7%).

Số doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng đột biến

Tình hình phức tạp, khó lường của dịch bệnh đã tác động mạnh tới các quyết định tạm ngừng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Tháng 8/2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể tăng đột biến.

 Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 3.102 doanh nghiệp tăng 158,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 3.424 doanh nghiệp, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2020, đã có 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong đó, 34.288 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 2019, cao hơn gấp 4,3 lần so với mức tăng trung bình 22,7% giai đoạn 2015-2019.

24.215 doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn mức tăng trung bình 14,75% giai đoạn 2015-2019)

10.353 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, giai đoạn 2015-2019 tăng trung bình 14%).

Trung bình mỗi tháng có 9.249 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,9% so với trung bình 8 tháng năm 2019.

Có thể nhận thấy dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Gần 1.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản dừng kinh doanh 

Một điểm đáng lưu ý là so với cùng kỳ năm 2019, số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng mạnh ở tất cả 17 lĩnh vực.

Trong đó, kinh doanh bất động sản có 923 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 136,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tiếp sau là giáo dục và đào tạo (612 doanh nghiệp, tăng 95,5%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (1.918 doanh nghiệp, tăng 89,7%); dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (1.927 doanh nghiệp, tăng 85,5%); nghệ thuật, vui chơi và giải trí (248 doanh nghiệp, tăng 77,1%); hoạt động dịch vụ khác (445 doanh nghiệp, tăng 76,6%)...

Tuy nhiên, đứng đầu về số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là lĩnh vực khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác, với 2.015 doanh nghiệp, tăng 61,3%. Đây là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 88.651 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm này trong 8 tháng đầu, kể từ năm 2015 đến nay. Giai đoạn 2015-2019, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có mức tăng trung bình mỗi năm là 14,2%.

Tuy nhiên, đà giảm đã được hãm lại trong những tháng gần đây  4 tháng đầu năm 2020 giảm 13,2%, 5 tháng giảm 9,1%, 6 tháng giảm 7,3%, 7 tháng giảm 5,1% so với cùng kỳ.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Tin bài liên quan

VNIndex

900.95

6.91 (0.77%)

 
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

21/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020