SZC: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Mã chứng khoán: SZC

Mã ISIN: VN000000SZC9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Lý do mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tại tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phù hợp với Điều lệ Công ty.

VNIndex

1,442.79

3.85 (0.27%)

 
VNIndex 1,442.79 3.85 0.27%
HNX 409.31 0.0 0.0%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%