SVT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Mã chứng khoán: SVT

Mã ISIN: VN000000SVT2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 11/12/2021.

- Địa điểm thực hiện: CTCP Công nghệ Viễn Thông, 102A Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của công ty

VNIndex

1,438.94

-13.9 (-0.97%)

 
VNIndex 1,438.94 -13.9 -0.97%
HNX 421.21 -24.13 -5.73%
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61%