STP: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (8%)

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 11/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021