STC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (13%)

CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM (STC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 28/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%