SSM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

 

Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (SSM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Tham dự Đại hội cổ đông 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Tạm ứng cổ  tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày thực hiện: 22/04/2016
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty – đường số 9, khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%