SSI: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên, Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%