SSF: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (SSF - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại.
+ Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn trên cơ sở:
+  Không tiếp tục hoạt động sản xuất gia công túi xách, giày nữ thời trang;
+ Tăng cường công tác cho thuê mặt bằng trống để gia tăng thu nhập trang trải chi phí hoạt động và chi trả nợ;
+ Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ việc khôi phục thương hiệu giày vải truyền thống cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%