SPV: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

SPV: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Thủy Đặc Sản (SPV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy Đặc Sản, tại địa chỉ: Nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản, B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM, Phòng Kế toán – Tài chính, thời gian chi trả cổ tức: từ 7h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 18/10/2021.

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021