SON: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Mã chứng khoán: SON 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lao động Xuất khẩu SONA, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

- Nội dung họp: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các nội dung có liên quan khác.

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%