SLS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 - 2020 bằng tiền (70%)

CTCP Mía đường Sơn La (SLS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 - 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%