SJD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (21%)

CTCP Thuỷ Điện Cần Đơn (SJD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: thanh toán 11% vào ngày 25/12/2020;

+ Đợt 2: thanh toán 10% vào ngày 31/03/2021;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục (xuất trình chứng minh/ thẻ căn cước, số cổ đông) để nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn - Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày đợt 1: thanh toán 11% vào ngày 25/12/2020; đợt 2: thanh toán 10% vào ngày 31/03/2021.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%