SGD: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền (2%)

CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Thời gian thực hiện: 19/04/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP sách giáo dục tại TP.HCM (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 19/04/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021