SGC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 1.29 0.33%
UPCOM 99.6 0.23 0.23%