SFI: Ngày GDKHQ chia trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (5%)

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Lý do và mục đích: Chia trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2018 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.

VNIndex

946.15

-0.32 (-0.03%)

 
VNIndex 946.15 -0.32 -0.03%
HNX 136.99 -0.14 -0.1%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%