SEB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 (10%)

 

CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2017

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Ngày thanh toán: 30/10/2017
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

907.94

6.99 (0.77%)

 
VNIndex 907.94 6.99 0.77%
HNX 130.58 1.38 1.06%
UPCOM 60.59 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020