SDU: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:         

Thông qua các nội dung, vấn đề chưa được biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ  chức lần hai ngày 19/05/2015

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021