SDU: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:         

Thông qua các nội dung, vấn đề chưa được biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ  chức lần hai ngày 19/05/2015

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%