SDU: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:         

Thông qua các nội dung, vấn đề chưa được biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ  chức lần hai ngày 19/05/2015

VNIndex

999.0

-4.08 (-0.41%)

 
VNIndex 999.0 -4.08 -0.41%
HNX 147.22 -0.49 -0.33%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021