SDE đứng trước khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

SDE đứng trước khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa yêu cầu CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE) báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết. 

SDE đã thua lỗ trong 3 năm liên tục (từ 2015 - 2017) và lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Do đó, cổ phiếu này thuộc trường hợp bị huỷ niêm yết bắt buộc. 

Ý kiến kiểm toán cho biết, hoạt động của SDE phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay, các khoản nợ chiếm dụng và các khoản này đều đã quá hạn thanh toán. Tại ngày 30/6/2018, dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, lỗ lũy kế hơn 53,9 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty âm hơn 30 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

943.52

-2.95 (-0.31%)

 
VNIndex 943.52 -2.95 -0.31%
HNX 136.28 -0.85 -0.63%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%