SDC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)

CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

* Đợt 1:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Ngày thanh toán: 22/12/2020

* Đợt 2:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Ngày thanh toán: 22/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Nhà G9 số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần: đợt 1 bắt đầu từ ngày 22/12/2020, đợt 2 bắt đầu từ ngày 22/06/2021.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 0.0 0.0%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021