SBH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)


CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH  - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/07/2020 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân. 

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%