Sau Techcombank, đến lượt VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 đạt 5 con số

Sau Techcombank, đến lượt VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 đạt 5 con số

(ĐTCK) VPBank vừa công bố tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 19/3 tới đây tại Khách sạn Melia, Hà Nội. 

Theo đó, năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với con số thực hiện được năm 2017.

Trước VPBank, một ngân hàng cổ phần tư nhân khác là Techcombank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 ở mức 5 con số trên 10.000 tỷ đồng. Tính chung cả ngành ngân hàng, hiện mới chỉ có Vietcombank, ngân hàng cổ phần do nhà nước chi phối đạt được mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng năm 2017, và kế hoạch 2018 tiếp tục tăng trên con số này.

Với mục tiêu lợi nhuận trên, VPBank lập phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2018 thêm khoảng 12.000 tỷ đồng, lên hơn 27.000 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của VPBank sẽ được chia thành các đợt, bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP), phát hành cổ phiếu riêng lẻ kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và chia thặng dư vốn. 

Trong đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn dự trữ bổ sung vốn điệu lệ với tỷ lệ trên 31% cho cổ phiếu phổ thông. 

Năm 2018, VPBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP), gần 337 tỷ đồng mệnh giá, tương đương khoảng 4,14% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng năm 2017.

Thời gian dự kiến cũng trong quý II tới.

Ngoài ra, VPBank dự kiến sẽ mua lại số cổ phần ưu đãi cổ tức hiện nay thành cổ phiếu quỹ và sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 10.800 tỷ đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là hơn 73 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn sử dụng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (1.287 tỷ đồng) và Quỹ Đầu tư phát triển (1.201 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giao dịch là vào quý III/2018.

Ngoài ra, VPBank cũng sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với lượng chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. 

Đợt phát hành cuối cùng để tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện vào quý IV/2018 thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của năm 2017. Tổng nguồn thặng dư vốn dùng để chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là trên 4.577 tỷ đồng. Dự kiến, vốn điều lệ sau đợt phát hành sau các đợt tăng vốn đạt 27.799 tỷ đồng

Với nguồn vốn được tăng thêm từ các đợt tăng vốn điều lệ vào khoảng 12.000 tỷ đồng, VPBank dự kiến sẽ dùng 8.500 tỷ đồng cho một số nhu cầu như tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng và để tăng cường các năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông