Sắp có khung pháp lý để tiền bảo hiểm đầu tư chứng khoán

Sắp có khung pháp lý để tiền bảo hiểm đầu tư chứng khoán

(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ liên kết đầu tư, cho phép bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư. Thời hạn hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị tối thiểu là 5 năm, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi bảo hiểm đầu tư.

Dự thảo thông tư quy định mục tiêu hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị phải rõ ràng, chi tiết để bên mua bảo hiểm có thể đánh giá một cách khách quan về thực trạng hoạt động của quỹ liên kết đơn vị cũng như tính chất tài sản có trong quỹ liên kết đơn vị và những rủi ro mà quỹ liên kết đơn vị có thể gặp phải. Mỗi quỹ không được đầu tư 20% tổng giá trị tài sản của quỹ, đồng thời không được đầu tư vào quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, trừ trái phiếu Chính phủ.

Tài sản của quỹ không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại hiếm. Mỗi quỹ không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021