SAM: Hết 6 tháng, hoàn thành chỉ 10% kế hoạch lợi nhuận

SAM: Hết 6 tháng, hoàn thành chỉ 10% kế hoạch lợi nhuận

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và phát triển Sacom (mã SAM – HOSE) công bố BCTC hợp nhất quý II/2015.

Theo đó, trong quý II, SAM đạt 496 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tương đương với con số của cùng kỳ 2014. Đáng chú ý, ngoài mảng chính là cung cấp thành phẩm, trong cơ cấu doanh thu đã xuất hiện thêm doanh thu từ hợp đồng xây dựng dù không đáng kể.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm nhẹ, đạt 451 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện nhẹ, đạt gần 45 tỷ đồng. Các chi phí như chi phí tài chính, chi phí quản lý đã được tiết giảm, song chi phí bán hàng lại tăng gấp 2 lần cùng kỳ, lên 12 tỷ đồng.

Kết quả, SAM báo lãi ròng hợp nhất 16,4 tỷ đồng trong quý II vừa qua, tăng 39% so với cùng kỳ 2014. Theo giải trình, kết quả này đạt được nhờ đóng góp tốt hơn từ đơn vị liên doanh, liên kết. SAM ghi nhận lãi gần 4 tỷ đồng từ đơn vị liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SAM ghi nhận gần 939 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 11% so với cùng kỳ 2014. Nhưng lợi nhuận ròng hợp nhất chỉ đạt 8,92 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 10,2 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ 2014.

Với kết quả này, SAM đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu (1.578,4 tỷ đồng), nhưng mới chỉ đạt 10% kế hoạch lợi nhuận (101,7 tỷ đồng) đề ra cho cả năm.

Tại ngày 30/6/2015, SAM ghi nhận 1.441 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (582 tỷ đồng) và hàng tồn kho (680 tỷ đồng), tăng lần lượt 7% và 32%. Tiền và tương đương tiền đạt 128 tỷ đồng, tăng 9,4%.

SAM có 912 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 20,6%, chiếm phần lớn trong đó là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 600 tỷ đồng, tăng 28,5%. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 2,35% xuống 2.417,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%