Sacombank xây dựng khung quản trị dữ liệu chuẩn mực

Sacombank xây dựng khung quản trị dữ liệu chuẩn mực

(ĐTCK) Ngày 25/7/2018, Sacombank chính thức khởi động dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đồng thời triển khai giải pháp OFSAA của Oracle do Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT thực hiện. Việc hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Sacombank thực hiện hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực Basel II.

Theo Sacombank, dự án này sẽ giúp đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế về hệ thống dữ liệu của Ngân hàng, từ chính sách quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng hiện tại so với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, Basel II và các thông lệ quản trị tiên tiến khác.

Từ đó, Sacombank sẽ hoàn thiện khung quản trị dữ liệu tổng quan, xác định cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành mục tiêu về quản trị dữ liệu, xây dựng chính sách, quy trình liên quan đến hoạt động quản trị dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu.

Bên cạnh đó, Sacombank còn đạt được những mục tiêu khác như: Xác định chính xác các yêu cầu kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chức năng cho giải pháp kho dữ liệu rủi ro; triển khai kho dữ liệu rủi ro hoàn chỉnh; triển khai giải pháp tính toán vốn nhằm đảm bảo tuân thủ hoàn toàn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 41/2016/TT-NHNN); xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel; xây dựng khung văn hóa quản trị dữ liệu nói riêng và quản trị rủi ro nói chung.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu đang là xu thế tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, bao gồm cả lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Lợi ích cần phải gắn liền với quản trị rủi ro và mọi hoạt động quản trị cần phải dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Đây là điều quan trọng nhất mà dự án lại cho Sacombank”, ông Lê Văn Ron - Phó tổng giám đốc Sacombank, Giám đốc Dự án nhấn mạnh.

“Bên cạnh việc quan tâm đến chiến lược bán lẻ, ngân hàng số theo xu hướng hiện nay, Sacombank là một trong số rất ít ngân hàng tại Việt Nam chú trọng đặc biệt đến công tác quản trị dữ liệu. Việc quản trị hệ thống dữ liệu là rất cần thiết và hỗ trợ đắc lực cho quá trình phân tích hành vi khách hàng để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và sự hiểu biết sâu sắc về quản trị rủi ro của Sacombank, chúng tôi tin rằng, dự án này sẽ thành công tốt đẹp”, bà Nguyễn Thùy Dương – Phó tổng giám đốc Ernst & Young Việt Nam chia sẻ.

Dự kiến, dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” sẽ hoàn thành và áp dụng vào cuối quý II/2019, sớm hơn yêu cầu về tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Không chỉ dừng ở mức độ tuân thủ, việc hoàn thành sớm dự án và xây dựng được khung quản trị dữ liệu chuẩn mực sẽ là tiền đề để Sacombank đáp ứng yêu cầu của Basel II từ cơ bản đến nâng cao trong những năm tiếp theo. 

Tin bài liên quan

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%