S96 "ca" điệp khúc hoãn cổ tức

S96 "ca" điệp khúc hoãn cổ tức

(ĐTCK) CTCP Sông Đà 9.06 (S96 – sàn HNX) lại tiếp tục đưa ra thông báo hoãn chi trả cổ tức.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 của S96 được đưa ra từ năm 2011. Tuy nhiên, với điệp khúc chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán hay đang tính toán để xin ý kiến chuyển từ phương thức trả bằng tiền mặt sang cổ phiếu, S96 đã lần khất không biết bao lần mà vẫn chưa hoàn trả quyền lợi cho cổ đông.

Điều đáng phải nói hơn trong thông báo hoãn cổ tức đợt này, thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 được giãn thêm 1 năm, tức dự kiến sẽ trả vào ngày 31/12/2014. Dường như, cổ tức là thứ quá “xa xỉ” đối với nhà đầu tư S96 bởi từ năm 2010 còn chưa được chi trả thì làm sao họ dám mơ đến năm 2011, 2012…

Quay lại với hoạt động của Công ty, theo báo cáo tài chính quý III/2013 của S96, 9 tháng đầu năm Công ty không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó, các khoản giảm trừ doanh thu là 35,6 triệu đồng nên doanh thu thuần đạt âm 35,6 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt âm 1,28 tỷ đồng đã giảm so với còn số 3,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012. Như vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết quý III/2013 là âm 53,33 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp (năm 2011 là âm 46,9 tỷ đồng và năm 2012 là âm 5,15 tỷ đồng), trong năm 2013, S96 đã bị đưa vào diện bị kiểm soát.

Chốt phiên giao dịch 2/1, S96 tăng 3,1% lên 3.300 đồng/Cp và khối lượng khớp lệnh đạt 40.300 cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây của S96 đạt 125.726 cổ phiếu/phiên.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%