RCL: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (4%)

CTCP Địa ốc Chợ lớn (RCL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2020

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2020 và xuất trình CMND.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%