Rà soát toàn bộ quá trình cổ phần hóa Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Vinalines sẽ phải báo cáo, giải trình khá nhiều nội dung liên quan đến phương án sử dụng 15 cơ sở đất đai tại Tp.HCM, trong đó có khá nhiều lô đất vàng của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.
Trước khi CPH, Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn quản lý 2 cơ sở đất tại tỉnh Lâm Đồng, 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu và 15 tại Tp.HCM.

Trước khi CPH, Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn quản lý 2 cơ sở đất tại tỉnh Lâm Đồng, 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu và 15 tại Tp.HCM.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines phải rà soát toàn bộ quá trình CPH, hiện trạng sử dụng đất, phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MVT cảng Sài Gòn (nay là Công ty CP cảng Sài Gòn), trong đó làm rõ việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất khi CPH, những vướng mắc, thiếu sót (nếu có) và đề xuất phương án xử lý.

Vinalines cũng sẽ phải làm rõ việc phê duyệt phương án CPH Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn để thực hiện CPH khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà, đất tại Tp.HCM, không đúng với quy định tại khoản 6, Điều 1 dửa đổi, bổ sung Điều 31. Giá trị quyền sử dụng đất, Nghị định số 189/2013/NĐ – CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ – CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên Vinalines báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tại Vinalines, Công ty CP cảng Sài Gòn trong việc để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong quá trình lập, trình phương án sử dụng đất khi CPH Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2017.

Công ty CP cảng Sài Gòn chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2015 với số vốn điều lệ là 2.169 tỷ đồng, trong đó Vinalines nắm 65,45% vốn điều lệ. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2013,  Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn quản lý 2 cơ sở đất tại tỉnh Lâm Đồng, 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu và 15 cơ sở đất tại Tp.HCM.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021