Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ra mắt chỉ số tổng thu nhập HNX30 TRI

(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Sở chính thức ra mắt chỉ số tổng thu nhập HNX30 (HNX30 TRI) vào ngày 15/12/2014.
 

HNX30 TRI được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30 với sự thay đổi giá trị thị trường của 30 cổ phiếu trong rổ chỉ số và các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu được giả thiết tái đầu tư vào rổ chỉ số. Có thể hiểu như sau: Diễn biến chỉ số HNX30 TRI = Diễn biến chỉ số HNX30 + Ảnh hưởng cổ tức của từng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số HNX30.

Việc tính toán chỉ số tổng thu nhập được thực hiện với giả thiết cổ tức bằng tiền đã sẵn sàng vào ngày giao dịch không hưởng quyền và được tái đầu tư rổ chỉ số vào cuối ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Cổ tức sử dụng trong phương pháp tính toán chỉ số là tổng giá trị các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30.

Điểm cơ sở của chỉ số HNX30 TRI là 100 và ngày cơ sở là ngày 3/1/2012 (lấy theo ngày cơ sở của chỉ số HNX30); dữ liệu sẽ được tính toán phản ánh cùng lúc với chỉ số HNX30.

HNX30 TRI được kỳ vọng là chỉ số tham chiếu cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30. Qua đó, NĐT có thể đánh giá hiệu quả đầu tư trên các sản phẩm này so với việc đầu tư vào các quỹ ETF dựa trên chỉ số HNX30. Chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của các cổ phiếu trong rổ HNX30 so với các rổ chỉ số khác. 

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%