Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

(ĐTCK) Trong 2 tuần vừa qua, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã họp với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020 và ký cam kết chỉ tiêu giải ngân năm 2021 cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ.

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, thời điểm hiện tại (tháng 4/2021) lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: đối với cho vay ngắn hạn là 2,16%/năm; đối với cho vay trung và dài hạn là 4,0%/năm.

Đối tượng được vay vốn, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng trên có thể tham gia vay vốn qua hai hình thức gián tiếp và trực tiếp.

Đối với hình thức cho vay gián tiếp, quỹ đã thực hiện ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp và triển khai tại 5 ngân hàng thương mại, bao gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại các điểm giao dịch của các ngân hàng trên.

Đối với hình thức cho vay trực tiếp, Quỹ dự kiến triển khai trong năm 2021 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ được vay vốn với mức lãi suất bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,269.09

13.05 (1.03%)

 
VNIndex 1,269.09 13.05 1.03%
HNX 282.33 2.57 0.91%
UPCOM 81.07 0.24 0.29%