Quý IV, SD9 đặt kế hoạch lãi hơn 3 quý đầu năm

Quý IV, SD9 đặt kế hoạch lãi hơn 3 quý đầu năm

(ĐTCK) 3 quý đầu năm, CTCP Sông Đà 9 (SD9 – sàn HNX) chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 22,65 tỷ đồng, trong khi kế hoạch quý IV đối với chỉ tiêu này đạt 26,5 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐQT SD9 vừa thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với chỉ tiêu doanh thu 200,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 571,83 tỷ đồng, hoàn thành 68,3% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 22,65 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 44,2% kế hoạch năm.

Công ty cũng đã đặt ra kế hoạch kinh doanh quý IV, trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đặt khá cao đạt 26,5 tỷ đồng, cao hơn 3 quý đầu năm 3,85 tỷ đồng, tương đương 17% và doanh thu dự kiến gần 269 tỷ đồng.

Trong quý IV, SD9 sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thiện các thủ tục để sáp nhập CTCP Sông Đà 901 vào SD9 theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện cấu trúc tại địa bàn hoạt động của các đơn vị nội bộ công ty. Dự kiến, trong tháng 10 này, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường.

Được biết, theo kế hoạch kinh doanh đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên, SD9 phấn đấu doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 837,27 tỷ đồng và 51,25 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%