Quý III, lợi nhuận AGR giảm 30% so với cùng kỳ

Quý III, lợi nhuận AGR giảm 30% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý III/2019 của CTCP Chứng khoán Agribank (AGR) cho thấy, Công ty lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu hoạt động đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm trước. 

Theo AGR, lợi nhuận quý này giảm chủ yếu do chi phí quản lý tăng 23,5% so với cùng kỳ, lên 18,65 tỷ đồng. Trong đó, Công ty tăng mạnh khoản chi phí dự phòng, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính, chi phí đi vay của các khoản cho vay với 7,5 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 187 triệu đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại thời điểm cuối quý III, AGR có hơn 25 tỷ đồng tài sản thế chấp. Trong đó, có khoản thế chấp 2,36 triệu cổ phiếu FTM, ghi nhận theo giá trị mua là 16,5 tỷ đồng, được ghi giảm 9 tỷ đồng đánh giá lại khoản đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế của AGR lần lượt đạt 146 tỷ đồng và 46,64 tỷ đồng, tăng 8,5% và 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối quý III, Công ty vẫn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 382 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021