Quỹ hưu trí tự nguyện không được đầu tư bất động sản

Quỹ hưu trí tự nguyện không được đầu tư bất động sản

(ĐTCK) Đó là quy định tại Thông tư 115/2013/TT-BTC về bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện có hiệu lực từ ngày 15/10 tới.

>> Thiếu tiết kiệm cho tuổi hưu trí

>> Triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung, không thể chậm thêm  

Theo thông tư này, quỹ hưu trí tự nguyện phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phân tán rủi ro, thanh khoản, giá trị tài sản đầu tư tương xứng với trách nhiệm và đặc thù rủi ro của sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

Cụ thể, tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện không được trực tiếp đầu tư vào bất động sản, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý; không được đầu tư vào cổ phiếu của CTCK, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Danh mục và hạn mức đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện như sau: gửi tiền không quá 20% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện vào một tổ chức tín dụng; mua trái phiếu chính phủ không thấp hơn 40% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện; mua trái phiếu DN có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương không vượt quá 25% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện; mua cổ phiếu, trái phiếu DN không có bảo lãnh, góp vốn vào các DN khác tối đa không quá 20% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ...

Tùy vào sự thay đổi của thị trường tài chính và hoạt động đầu tư, Bộ Tài chính có thể điều chỉnh danh mục và hạn mức đầu tư của các quỹ trên.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%