Quy định về phí thẻ ngân hàng và thẻ ghi nợ nội địa

Quy định về phí thẻ ngân hàng và thẻ ghi nợ nội địa

(ĐTCK) Quy định về phí thẻ ngân hàng nói chung và thẻ ghi nợ nội địa nói riêng?

Trả lời:

* Quy định về phí thẻ ngân hàng nói chung:

- Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã trao quyền cho các tổ chức tín dụng được quyền ấn định và niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của mình (Điều 91).

- Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định chỉ TCPHT được thu phí của chủ thẻ. TCPHT thu phí theo Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài Biểu phí đã công bố.

Biểu phí dịch vụ thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ. Biểu phí dịch vụ thẻ của TCPHT phải phù hợp với quy định của pháp luật, được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi.

Các hình thức thông báo và cung cấp thông tin về phí cho chủ thẻ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

Thời gian từ khi thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí tối thiểu là 07 ngày và phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ (khoản 1 Điều 5).

* Riêng quy định về phí đối với thẻ ghi nợ nội địa:

- Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa quy định TCPHT được thu phí dịch vụ thẻ đối với chủ thẻ theo loại phí, mức phí do Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức phát hành thẻ quy định tại biểu phí dịch vụ của tổ chức mình nhưng phải bảo đảm nằm trong khuôn khổ và lộ trình quy định đối với các loại phí nêu tại Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Phụ lục) ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, Thông tư số 35/2012/TT-NHNN quy định biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa với 4 loại phí cơ bản như: phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí giao dịch ATM (gồm vấn tin tài khoản, in sao kê, rút tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch khác tại ATM), phí dịch vụ thẻ khác.

Thực tế, các chủ thẻ thường chỉ phải chịu 2 loại phí cố định là Phí phát hành thu một lần khi phát hành thẻ và Phí thường niên thường thu hàng năm trong quá trình sử dụng; Còn đối với các loại phí khác (phí rút tiền mặt, phí chuyển khoản, phí vấn tin tài khoản, phí in sao kê..), khách hàng sử dụng dịch vụ đến đâu thì trả phí đến đó.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%