Quốc hội chốt dự toán ngân sách 2014

Quốc hội chốt dự toán ngân sách 2014

(ĐTCK) Sáng nay (12/11), Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Mức bội chi ngân sách 2014 ở mức 5,3% GDP đã được thông qua.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Bội chi ngân sách chủ yếu được sử dụng cho đầu tư phát triển và dành một phần để trả nợ.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 782.700 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP.

Đồng thời Nghị quyết cũng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi, cắt, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; giảm nợ đọng thuế.

Quốc hội cũng đồng tình thu vào ngân sách nhà nước 75% số tiền lãi từ dầu, khí mà nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2014; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số đối tượng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội.

 

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%