PVX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PVX

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại tài liệu xin ý kiến

- Địa điểm thực hiện: Tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thay đổi trụ sở làm việc của PVC.

VNIndex

1,491.59

6.4 (0.43%)

 
VNIndex 1,491.59 6.4 0.43%
HNX 459.19 3.38 0.74%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%