PVS: Lợi nhuận tăng 166 tỷ đồng sau soát xét

PVS: Lợi nhuận tăng 166 tỷ đồng sau soát xét

(ĐTCK) Báo cáo soát xét tài chính bán niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 489 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với báo cáo doanh nghiệp tự lập.

Nguyên nhân là do lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của PVS sau soát xét tăng 188 tỷ đồng, lên 325 tỷ đồng.

Bởi lẽ, Liên doanh MVOT đã ký phụ lục sửa đổi hợp đồng với bên thuê về việc gia hạn thời gian cho thuê kho nổi FSO Orkid bắt đầu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2027.

Trên cơ sở thời gian thuê, MVOT thay đổi phương pháp kế toán từ hình thức cho thuê hoạt động sang hình thức cho thuê tài chính, dẫn đến phát sinh khoản lãi hơn 16,8 triệu USD và được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2018.

Theo đó, PVS ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khoản lãi phát sinh trên theo tỷ lệ sở hữu 49% là hơn 8,2 triệu USD, tương đương 189,4 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%