PVP: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10%)

PVP: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại Văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, quận 1, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 01/11/2021. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021