PVC: Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí – CTCP (PVC- HNX)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Dự kiến khoảng từ ngày 21/04/2014 đến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%