Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 1&2 đang hoạt động hiệu quả

Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 1&2 đang hoạt động hiệu quả

PV Power (POW) dự kiến Dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3, 4 được phê duyệt trong tháng 6

(ĐTCK) Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, PV Power cho biết, Dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3&4 dự kiến được phê duyệt trong tháng 6/2020 và khởi công vào quý II/2021.

Ngày 12/6, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Mã POW) sẽ tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 để thông qua nhiều quyết sách quan trọng về triển khai dự án, cũng như kế hoạch kinh doanh.

Trong năm tài chính 2020, POW đặt kế hoạch tổng sản lượng điện sản xuất là 21.600 triệu kWh, tổng doanh thu là 35.448,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.043,8 tỷ đồng, giảm 4,2%, 1,4% và 28,4% so với thực hiện năm 2019. Trong đó sản lượng điện sản xuất theo kế hoạch giảm ở các nhà máy Cà Mau 1 & 2, Nhơn Trạch 1&2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của POW

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2019

KH/TH

Sản lượng điện tại các nhà máy

Cà Mau 1 & 2

Triệu kWh

7,044.0

7,556.2

93.2%

Nhơn Trạch 1

Triệu kWh

2,625.3

3,254.6

80.7%

Nhơn Trạch 2

Triệu kWh

4,500.0

4,952.2

90.9%

Vũng Ánh 1

Triệu kWh

6,248.3

5,770.5

108.3%

Hủa Na

Triệu kWh

650.3

559.8

116.2%

Đakđrinh

Triệu kWh

532.0

432.9

122.9%

Tổng sản lượng

21,600.0

22,542.6

95.8%

Tổng doanh thu

Tỷ VNĐ

35,448.6

35,948.0

98.6%

Nguồn: Tài liệu ĐHCD 2020

Về tiến độ Dự án nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4 với tổng công suất hai nhà máy khoảng 1.300 MW đến 1.760 MW, POW cho biết, trong tháng 12/2019, Tổng công ty đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở, trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự kiến, dự án được phê duyệt trong tháng 6/2020 và khởi công vào quý II/2021.

Hiện nay, PV Power đang tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước về phương án thu xếp vốn cho dự án đảm bảo hiệu quả và đáp ứng tiến độ đầu tư dự án; làm việc với EVN/EPTC và PV Gas để đàm phán các nội dung trong hợp đồng mua bán điện và mua bán khí cho dự án.

Tại đại hội, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch dành 702 tỷ đồng để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ 3% trong năm 2019, đồng thời tiếp tục lên kế hoạch cổ tức 3% cho năm 2020. Khoảng 770 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019 sẽ được PV Power sử dụng cho tái đầu tư.

Kết thúc quý I/2020, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần 7.975,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng. Trong các quý còn lại của năm, PV Power đặt trọng tâm vào việc quản trị chi phí nhiên liệu (khí, than), tiết giảm chi phí quản lý và chi phí tài chính nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%