PTX: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (8%)

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Thời gian thực hiện: 29/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%