PTS đặt kế hoạch 322 tỷ đồng doanh thu

PTS đặt kế hoạch 322 tỷ đồng doanh thu

(ĐTCK) CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011 với doanh thu trên 318,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,1 tỷ đồng. Năm 2012, PTS đặt kế hoạch 322 tỷ đồng doanh thu, 10,5 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức 12%. Trong năm 2012, PTS sẽ đầu tư nâng cấp 2 phương tiện vận tải, sửa chữa cửa hàng, góp vốn vào CTCP Đào tạo và dịch vụ vận tải Hải Phòng, với số vốn  dự kiến 6,6 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%