PTD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTD 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020         

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 27/06/2020 (Ngày họp chính thức sẽ được thông báo thông qua thư mời).

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%