Ảnh Internet

Ảnh Internet

PTB chốt danh sách trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu

(ĐTCK) Ngày 6/6 tới, Công ty cổ phần - Tổng công ty Phú Tài (PTB) sẽ chốt danh sách cổ đông trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu. Được biết, mức cổ tức năm 2016 được cổ đông PTB thông qua là 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

PTB dự kiến phát hành hơn 4,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 43,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Năm 2016, PTB đạt 3.407 tỷ đồng doanh thu, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 337,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 278,2 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2015. Lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là 264,8 tỷ đồng. Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 11.217 đồng.

Năm 2017, Phú Tài đặt mục tiêu đạt 4.661 tỷ đồng doanh thu và 424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021