Prudential Việt Nam gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 91 ngày cho khách hàng

Prudential Việt Nam gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 91 ngày cho khách hàng

(ĐTCK) Bộ Tài chính đã đồng ý cho Prudential Việt Nam hỗ trợ mở rộng gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 91 ngày đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm có thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm kết thúc trong tháng 3/2020 và tháng 4/2020

Cụ thể, đối với hợp đồng ngày gia hạn đã qua ngày thứ 60 cuối cùng trong tháng 3 và đã mất hiệu lực trong tháng 4, đã đóng phí để khôi phục, Công ty sẽ miễn thẩm định sức khỏe.

Còn nếu khách hàng có sự kiện bảo hiểm không may xảy ra trong tháng 4, tháng 5 và trong thời gian gia hạn thêm của Công ty, thì khách hàng vẫn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường về Công ty để thẩm định xem xét. Đối với các hợp đồng đã tạm ứng giá trị hoàn lại và đã phát sinh khoản giảm thu nhập đầu tư (lãi) thì Công ty sẽ miễn lãi trong thời gian gia hạn thêm.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%