PNG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến lúc 14 giờ ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác liên quan.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021