PNG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến lúc 14 giờ ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác liên quan.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%